Így változott a gyermekvédelmi törvény

Az Országgyűlés hétfőn döntött a szociális ellátási, a gyermekvédelmi és más törvények módosításának elfogadásáról. Ennek keretében rugalmasabb lehet a nevelőszülői foglalkoztatási jogviszony, a szociális intézményi elhelyezés elutasításával szemben a bírósághoz lehet fordulni, és a nevelésbe vett vagy utógondozói ellátásban lévő, még iskolába járó gyermekeknek is ingyenes lehet a közétkeztetés a jövőben. A módosító javaslatokat 130 igen szavazattal, 37 nem ellenében, 28 tartózkodás mellett fogadt el az Országgyűlés.
Egységes jogorvoslati rendet alakít ki a kormány a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások és szolgáltatások területén. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy amennyiben az intézményvezető döntésével nem értünk egyet, akkor a fenntartóhoz kell fordulni. A fenntartót a bíróság vizsgálhatja felül.
A szabályok értelmében egy-egy szociális intézményben egyszerre legfeljebb 150 embert láthatnak el, de ezentúl kivételes esetekben el lehet ettől térni: a korlátozás nem vonatkozik majd a hajléktalanok szakosított ellátására, hogy senki ne kerülhessen életveszélybe, és senkinek ne kelljen akarata ellenére az utcán töltenie az éjszakát.
A módosítások egyik célja volt, hogy megszüntesse a párhuzamosságot a családsegítésnél és a gyermekjóléti szolgáltatásoknál. Ezért januártól a családsegítői szolgáltatást csak gyermekjóléti szolgáltatással együtt, egy szolgáltatói keretben lehet majd létrehozni.
Az elfogadott javaslatok értelmében a férőhelyek legfeljebb 50 százalékáig a jövőben belépési hozzájárulást kérhetnek a szociális intézmények fenntartói. Kivételt képeznek ez alól a rehabilitációs intézmények és a hajléktalan otthonok. Az állami, az önkormányzati, a nem állami és egyházi fenntartó egyaránt konkrét összegben állapíthatja meg a belépési hozzájárulás összegét, legfeljebb nyolcmillió forintig. Azonban az ellátást nem szabad megtagadni attól az igénylőtől, aki a belépési hozzájárulást nem képes megtéríteni.
Az új szabályozás lehetővé teszi, hogy a családok átmeneti otthonából azonnal eltávolítsák azokat a szülőket, akik viselkedése súlyosan agresszív, illetve veszélyeztető magatartást tanúsítanak gyermekük, házastársuk vagy az intézmény dolgozóival szemben.
Azok, akik nevelőszülőnek jelentkeznek választhatnak a foglalkoztatási jogviszony létesítéséhez szükséges képesítési előírások teljesítése között. Korábban a nevelőszülő nem folytathatott más kereső tevékenységet, ez a korlátozás most megszűnt. Fontos kitétel azonban, hogy ezzel a munkavégzéssel a nevelőszülők nem veszélyeztethetik a gyermekek ellátását.
A bölcsődék – a férőhelyek 15 százalékáig - a jövőben azokat gyerekeket is felvehetik, akik nem az adott ellátási területről érkeznek.
Halmozottan hátrányos helyzetűnek számítanak majd a nevelésbe vett gyermekek és az utógondozói ellátásban részesülő, tanulói jogviszonnyal rendelkező fiatalok, így nekik jövő év júliusától ingyenes lesz az iskolai ebéd.

Kategória: 
szárító
Senki nem gondolná, de a szobában szárított vizes ruhák is komoly egészségügyi kockázatot rejtenek magukban. A száradó ruhák miatt ugyanis akár 30 százalékkal is megemelkedhet a helyiség páratartalma, ami kedvez a különféle penészgombák elszaporodásának. Ezek belélegzése padig súlyos... Tovább...
További információk:

Bejelentkezés